Search

Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad (MR)

Net als de leerkrachten spelen ook de ouders een zeer belangrijke rol in het onderwijs aan de leerlingen. Voor de opvoeding van het kind naar volwassenheid zijn ouders en leerkrachten samen verantwoordelijk.

De leerkrachten werken vanuit hun onderwijskundige professionaliteit en de ouders zorgen voor ondersteuning en aanvulling. Alleen in een open communicatie tussen leerkrachten en ouders kan het onderwijs optimaal tot zijn recht komen. Door een soepele uitwisseling van informatie kunnen ouders een zinvolle bijdrage leveren aan het onderwijs.

Om de samenwerking tussen school en ouders goed te regelen zijn er commissies ingesteld.

De medezeggenschapsraad (MR) is de belangrijkste commissie.

3 ouders en 3 leerkrachten zijn lid. De wet schrijft precies voor op welke gebieden de MR advies of instemmingsrecht heeft.

De leden van de huidige MR zijn:

  • Suzanne Smits-Wiersema (personeelsgeleding/secretaris) s.smits@sooog.nl
  • Jose Venema-van der Velde (personeelsgeleding) j.venema@sooog.nl
  • Manuel Sterenberg (personeelsgeleding) m.sterenberg@sooog.nl
  • Astrid Leeraar (oudergeleding)
  • Priscilla Schrauwen (oudergeleding)
  • Mirjam Imminga (oudergeleding)

Er wordt binnenkort een voorzitter gekozen.