Search
imggezonde school
imgDe School!
imgIn de klas
imgDe klas
imgDe Partners

Stakingsactie 14 februari aanstaande

Onderwerp: Stakingsactie 14 februari aanstaande

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Wellicht heeft u via de media gehoord dat er weer acties komen in het primair onderwijs. Graag geven wij u meer informatie over de aanleiding voor deze acties.

In november werd een staking in Noord-Nederland aangekondigd voor januari, maar het PO-Front wilde minister Slob meer tijd geven om aan de eisen tegemoet te komen. Met die eisen is en blijft een structureel bedrag gemoeid van 1,4 miljard euro. De 430 miljoen euro voor werkdrukbestrijding komt veel te laat en voor een solide loongebouw is 900 miljoen euro nodig. De afgelopen maanden is het PO-Front met minister Slob in gesprek gegaan over de werkdrukmiddelen. Deze komen volgens het regeerakkoord pas aan het einde van de regeerperiode beschikbaar. De gesprekken zijn hoopvol, maar hebben vooralsnog niet tot concrete resultaten geleid. Om kinderen optimaal onderwijs te kunnen bieden, zeker gezien het oplopende lerarentekort, is het van groot belang dat het geld voor werkdrukvermindering zo snel mogelijk beschikbaar komt.

Daarnaast zien de gezamenlijke organisaties van het PO-front nog geen enkele beweging van het kabinet om meer geld voor salaris beschikbaar te stellen. Het primair onderwijs blijft één van de slechtst betalende sectoren voor hoogopgeleiden. Als de economische voorspoed aanhoudt en de lonen in de marktsectoren een sprong maken, is het niet uitgesloten dat de salarisachterstand de komende jaren nog groter wordt. Een salaris gelijkwaardig aan het voortgezet onderwijs is in dat licht een bescheiden eis.

Iedere werknemer in Nederland heeft op basis van het stakingsrecht het recht om het werk neer te leggen. Meestal protesteren werknemers dan tegen hun werkgever. Het is in Nederland vrij uniek dat werkgevers en werknemers samen optrekken bij acties. In het primair onderwijs gebeurt dat nu wel, omdat de nood nog steeds hoog is. De actiegroep van leraren PO in Actie, de vakbonden en de sectororganisatie PO-Raad werken hierbij samen onder de naam PO-front.

Wij zien dat onze leerkrachten grote loyaliteit hebben richting de leerlingen. Wij begrijpen ook dat de acties voor het verlagen van de werkdruk en verhogen van de salarissen broodnodig zijn om het beroep van leerkracht voor zittende en toekomstige leraren aantrekkelijker te maken. Vandaar dat wij begrip hebben voor onze leerkrachten en wordt de actie door het College van Bestuur van SOOOG ondersteund. Wij hopen dat voor u als ouders hetzelfde geldt. Het gaat ons echt om de toekomst van uw en onze kinderen.

Dit betekent dat op woensdag 14 februari aanstaande wederom acties worden gevoerd. Nadere informatie over de actie ontvangt u van de school van uw kinderen.

Met vriendelijke groet,

Stichting Openbaar Onderwijs Oost-Groningen

 

Jan Ruiter                                                                                                       Jaap Hansen

Namens het management team                                                                     Voorzitter van het College van Bestuur

van clusterdirecteuren

Het Nationaal school ontbijt!

Als gezonde school doen we ook mee met het Nationale schoolontbijt. Op dinsdag 7 november ontbijten we met zijn allen in de klassen. Meer informatie over het nationale schoolontbijt vindt u onder documenten.

Vakantierooster 2017-2018

Het vakantierooster voor het Schooljaar 2017-2018 kunt u vinden onder documenten!

Kinderen veiliger in het verkeer

Jaarlijks worden ruim 600 kinderen van 0 tot 14 jaar opgenomen in het ziekenhuis na een verkeersongeval en vallen er 35 verkeersdoden onder kinderen. Als ouder moet u er niet aan denken dat uw kind iets overkomt. Daarom geeft ANWB Streetwise hieronder nu 5 tips, in een praktische serie animaties, waar u als ouder zelf direct mee aan de slag kunt.

 

klik bij links voor ouders op anwb voor de tips en annimaties!

Twitter

Twitter Updates